Maakt u zich zorgen over uw gezondheid? Vertrouwt u bepaalde lichamelijke of psychische verschijnselen niet? Wilt u medisch advies? Voor al dit soort vragen kunt u contact opnemen met uw huisarts. We geven u hier graag meer algemene informatie over hoe de huisarts werkt.

Er is ook een website met uitleg over de huisarts in gemakkelijke taal

Zoekt u een huisarts, kijk dan op de zoekpagina

Afspraak maken

Als u belt naar de praktijk, krijgt u eerst een doktersassistente aan de telefoon. Zij zal u vragen naar uw klachten. Mogelijk bent u al voldoende geholpen door haar advies. Het kan ook zijn dat de doktersassistente uw vraag eerst aan de huisarts wil voorleggen en dat die u terugbelt. Ze maakt daar dan een afspraak over met u. De doktersassistente is ervoor opgeleid om te kunnen inschatten of het nodig is dat u de dokter spreekt. Als dat nodig is, kan ze een afspraak maken voor een consult bij de huisarts of de praktijkondersteuner.
Bij twijfel zal de assistente altijd een afspraak voor u maken. Een afspraak duurt standaard tien minuten. Denkt u dat tien minuten te kort is om uw probleem te bespreken, vraag dan aan de doktersassistente om een dubbel consult van twintig minuten.

Voorbereiding op het consult 

Een consult bij de huisarts verloopt beter als u zich goed voorbereidt. Denk daarom vooraf goed na over:

  • Wat uw klachten zijn,
  • Wat u van de huisarts verwacht,
  • U kunt deze punten ook in het kort op papier zetten, zodat u niets vergeet.

Het consult (de afspraak)

Een consult bij de huisarts duurt in principe niet langer dan tien minuten. De arts probeert in die tijd een inschatting te maken van de aard en de ernst van uw klachten. Ondertussen denkt de arts alvast na over mogelijke oplossingen. Dat lukt beter als u eerlijk bent over uw klachten. Vertel ze open en eerlijk. U kunt ook zeggen wat u van de huisarts verwacht. Wilt u een advies? Een behandeling? Een recept? Een doorverwijzing? Weet u het zelf ook nog niet goed? Zeg het. Uw huisarts en u zijn partners. Samen zoekt u naar een oplossing.

Het is belangrijk dat u begrijpt wat de huisarts tegen u zegt en dat u het onthoudt. Neem daarom zo nodig een vertrouwd iemand mee bij uw bezoek aan de huisarts. Begrijpt u niet goed wat de huisarts bedoelt, vraag dan of hij het nog een keer wil herhalen of het nog eens op een andere manier wil uitleggen.

Kosten

Het consult bij de huisarts wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt voor het consult geen eigen risico en geen eigen bijdrage. De behandeling die de huisarts in overleg met u in gang zet, kan wel kosten met zich meebrengen. Uw zorgverzekeraar kan u hier meer over vertellen.

assistente van huisarts meet bloeddruk