Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma om u te begeleiden bij het aanpassen van uw leef-, beweeg- en voedingsgewoonten. Als u klaar bent met het programma zit u lekkerder in uw vel, u voelt zich gezonder en fitter en u heeft een positiever zelfbeeld. U bent waarschijnlijk afgevallen en meer gaan bewegen. Misschien slaapt u beter, of kunt u zich meer ontspannen. Mensen met diabetes hebben wellicht minder of geen medicatie meer nodig.

Gecombineerde Leefstijl Interventie: wat is het?

Er zijn verschillende erkende methodes voor Gecombineerde Leefstijl Interventie die wetenschappelijk zijn onderzocht en werkzaam zijn gebleken. In Zoetermeer en Benthuizen maken we gebruik van de methode Coaching op Leefstijl (CooL) en Beweegkuur GLI. Beide methodes duren 2 jaar, vragen in totaal evenveel tijdsinvestering en behandelen dezelfde onderwerpen. De aanpak is anders.

Het CooL programma is gericht op het verbeteren van de leefstijl van mensen met als doel blijvend gewicht te verliezen. Naast betere eetgewoonten en meer beweging is er ook aandacht voor slaap en ontspanning, stress, vitaliteit en werk en privébalans. Meer weten over CooL? Kijk dan hier.

De Beweegkuur GLI is een leefstijlprogramma dat bestaat uit drie componenten: gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Meer weten over Beweegkuur GLI?  Bekijk dan deze animatie.

Een verschil tussen beide methodieken is dat in de methode CooL de gehele begeleiding plaats vindt door de leefstijlcoach. Bij de methode Beweegkuur GLI zijn er drie professionals betrokken: de leefstijlcoach, een fysiotherapeut voor het beweegplan en een diëtist voor het voedingsplan. Beide programma’s hebben zowel groepsbijeenkomsten als individuele gesprekken.

Naast de groepsbijeenkomsten is er dus ruimte voor persoonlijke aandachtspunten en vragen.

 • Leefstijl coaching richt zich op bewegen, voeding, slapen, ontspanning en hoe u daar gezond mee leert omgaan.
 • Informatie over bewegen en beweegmogelijkheden zijn onderdeel van het programma. Het bewegen zelf valt buiten het programma. Een abonnement op de sportschool valt dus niet onder het programma.
 • Het gecombineerde programma met verschillende leefstijlonderdelen is effectiever dan de afzonderlijke delen, bovendien werkt het stimulerend om het samen te doen.
 • Begeleiding wordt afgestemd op uw persoonlijke mogelijkheden en wensen met duidelijk omschreven doelen. Samen met de leefstijlcoach gaat u kijken naar uw gewoontes en stelt u doelen die leiden tot een gezondere leefstijl.

Er is samenwerking met onder andere lokale sport- en beweegaanbieders en speciale aandacht voor het beweegaanbod.

Naast CooL en Beweegkuur GLI zijn er andere mogelijkheden voor het volgen van een GLI programma:

 • Keer Diabetes2 Om:
  specifiek voor mensen met Diabetes2 die voldoen aan de criteria voor de GLI. Hierbij wordt onder begeleiding toegewerkt naar afbouw van medicatie. Meer weten over Keer Diabetes2 om? Kijk dan hier.
 • Miguide CooL:
  een online GLI die werkt met ondersteuning met een vaste groep door een leefstijlcoach. Meer informatie over Miguide CooL? Kijk dan hier.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen:

 • Kleine aanpassingen, groot effect
 • Kom in beweging
 • Lekker eten geeft structuur aan je dag
 • Slapen en ontspanning
 • Afvallen is plannen
 • Hoe maak ik mijn acties tot een succes?
 • Hoe gezond is jouw weekend?
 • Hoe blijf ik in beweging? 

Gecombineerde Leefstijl Interventie: voor wie is het? 
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma voor mensen met een zogenaamd ‘gewichtsgerelateerd risico’. Dit zijn mensen met een Body Mass Index (BMI) boven de 30 of mensen met een BMI tussen de 25 en 30 plus daarnaast andere risico verhogende factoren, zoals diabetes of hart- en vaatziekten.

Als u tot deze doelgroep behoort kunt u met uw huisarts bespreken of u in aanmerking komt voor een intake voor de GLI.

Gecombineerde Leefstijl Interventie: hoe werkt het?
Indien u in aanmerking wilt komen voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) en u voldoet aan de voorwaarden om mee te doen (zie: voor wie is het?) dan kan de huisarts u verwijzen voor een intake bij de leefstijlcoach.

De leefstijlcoach zal een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Dit gesprek duurt circa 1 uur. Hierin bespreekt u of het programma geschikt voor u is en wat u zou willen bereiken. Aangezien het programma 2 jaar duurt, is motivatie een belangrijk onderdeel van dit gesprek. Het kan zijn dat een ander traject meer geschikt wordt gevonden voor uw situatie en dat u een ander advies krijgt.
Indien u kunt deelnemen aan de GLI, betekent dit dat u gedurende 2 jaar bereid bent deel te nemen aan deze vorm van begeleiding. De leefstijlcoach zal u op de hoogte brengen van de geplande groepsbijeenkomsten.

Gecombineerde Leefstijl Interventie: wat kost het mij?
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. In Zoetermeer hebben we voor 2021 met zorgverzekeraars afspraken kunnen maken, waardoor de betaling van het programma rechtstreeks door uw zorgverzekeraar wordt geregeld. Meedoen aan het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie gaat niet ten laste van het eigen risico.
Let op: Sommige zorgverzekeraars willen dat u hen van tevoren inlicht over uw deelname aan de GLI.

Gecombineerde Leefstijl Interventie: wie kan mij verwijzen?
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de huisarts of internist de verwijzer is. Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor verwijzing naar de leefstijlcoach. U krijgt van de huisarts/internist een verwijsbrief die u heeft mee te nemen naar de intake bij de leefstijlcoach (zonder verwijsbrief komt u niet in aanmerking voor een intake).

Zie verder onder ‘hoe werkt het’.

Gecombineerde Leefstijl Interventie: wanneer kan ik starten?
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de groepsbijeenkomsten een onderdeel vormen van het programma. U kunt de Zoetermeerse leefstijlcoaches vragen wanneer de volgende groep start (CooL). Zij starten een groep bij voldoende deelnemers. De Beweegkuur GLI start met individuele gesprekken welke in overleg gepland kunnen worden.

Een indicatie van de groepsbijeenkomsten (kan wijzigen):

WanneerWaarLeefstijlcoach

Iedere maand start er een nieuwe groep
op maandag en/of dinsdag: wisselende  tijden

1x per kwartaal op woe  17.00-18.30 uur

Leefstijlcentrum Zoetermeer
Europaweg

 


Dennis Mannaart
Laura van Nobelen

website
 

Woe-avond
19.00-20.30 uur

Do-middag
15.00-16.30 uur

Vr-ochtend
09.30-11.00 uur

Diëtheek
Groenblauwlaan 145
Rokkeveen

Oosterheemplein 231

Amerikaweg 135
(Gymworld)

Marieke Hendriks
Rayeni Harnam

website

 

Do-middag / avond
16.30-18.00 uur
18.15-19.45 uur

Vr-middag
14.15-15.45 uur
16.00-17.30 uur

 

Gezondleefstijlcoaching
De Kapelaan
Nicolaasplein 2

 

Nicolien Berkenbos

website 

Woensdag
16.00-17.30 uur

Donderdag
19.00-20.30 uur
 

Inlijn Leefstijlcoaching
Renzo Pianolijn 29
Noordhove
 

Odette Tack

website

 

Ma, di woe, do-avond:
19.30-21.00 uur

Vr-ochtend:
09.30-11.00 uur
Je kunt direct starten

Leefstijlcoach-Loes
Stephensonstraat 45
2723 RM  Zoetermeer
Oosterheem

Loes van den Brandt

website
 

In overleg

 
MTC Zoetermeer
Peter Zuidhove 4-6
 


Hans Poelman
Debbie Pappelendam

website

In overleg

 
Leef! Lifestylecoaching
Industrieweg 25
 

Linda ter Horst

website

Gecombineerde Leefstijl Interventie: de leefstijlcoaches

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma waarbij de begeleiding van de groepsbijeenkomsten en de individuele begeleiding worden gedaan door HBO opgeleide leefstijlcoaches. Zij staan vermeld in het register Beroepsvereniging Leefstijl Coaches Nederland (BLCN) of hebben een aantekening van de beroepsvereniging (fysiotherapie, diëtetiek) en hebben een geldige licentie voor de methodiek die zij volgen voor de GLI: CooL (Coaching op Leefstijl) of Beweegkuur GLI.

De leefstijlcoaches in Zoetermeer en Benthuizen zijn:

Coaching op Leefstijl:

Naam leefstijlcoachE-mailTelefoon
Marieke Hendriksklantcontact@dietheek.nl088 425 36 00
Rayeni Harnamklantcontact@dietheek.nl088 425 36 00
Dennis Mannaartwww.leefstijlcentrumzoetermeer.nl088 066 61 84
Laura Nobelenwww.leefstijlcentrumzoetermeer.nl088 066 61 84
Nicolien Berkenbosinfo@gezondleefstijlcoaching.nl088 118 05 23
Odette Tack
 
info@inlijnleefstijlcoaching.nl
www.inlijnleefstijlcoaching.nl/aanmelden
06 83 54 51 80
 
Loes van den Brandtinfo@leefstijlcoach-loes.nl06 22 22 40 40

Beweegkuur GLI:

Naam leefstijlcoachE-mailTelefoon
Hans Poelman
 
info@mtczoetermeer.nl
 
079 320 02 11/
079 341 03 00
Debbie Pappelendam
 
info@mtczoetermeer.nl
 
079 320 02 11/
079 341 03 00
Linda ter Horst
 
GLI-Zoetermeer@leeflifestylecoaching.nl
 
06 83 22 77 20 /
085 060 91 10

U kunt via de mail of telefonisch contact met de leefstijlcoaches opnemen voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek. Indien u een bericht achterlaat met uw naam en telefoonnummer, zullen zij u zo spoedig mogelijk terug bellen of mailen.

 

Twee mensen aan het sporten buiten