Heeft u een ‘niet pluis’ gevoel over uw vergeetachtigheid of die van uw naaste? Het is verstandig dit met uw huisarts of de praktijkondersteuner te bespreken. Het kan zijn dat u of uw naaste dementie heeft.
Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer.
In het begin van de ziekte vallen vooral de geheugenproblemen op. Later krijgen mensen met dementie ook problemen met denken en taal. Het kan ook zo zijn dat het karakter of gedrag van mensen met dementie verandert.
Dementie is een ziekte die veel vragen oproept. Is dementie te voorkomen? Hoe wordt dementie behandeld? Wat betekent dit voor mij? Voor ons samen? Wat kan ik doen?

In de ketenzorg bij dementie werken alle betrokken zorgverleners samen, om u te helpen de kwaliteit van uw leven zoveel mogelijk op peil te houden. U hebt met één zorgteam te maken. De casemanager dementie van het Steunpunt dementie in Zoetermeer is daarin de spin in het web. In de folder 'Ketenzorg bij dementie - Uw zorg, onze zorg' die u rechts op deze pagina kunt downloaden, leest u wat u van deze ketenzorg kunt verwachten. Ook vindt u er meer informatie over leven met dementie, verwijzingen naar betrouwbare informatie op internet, het Geheugensteunpunt en nog veel meer. 

Meer informatie vindt u ook op de website van Alzheimer Nederland. Bijvoorbeeld over hoe u symptomen van dementie herkent  of over hoe u het beste kunt omgaan met dementie.

Alzheimer Cafe voor mensen met dementie en hun naasten

Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor iedereen die met dementie te maken heeft. Deze is maandelijks op dinsdag in De Morgenster van 19.30 - 21.00 uur. Voor meer informatie, bijvoorbeeld over data:

foto van handen van een oudere vrouw