Vanaf vandaag gaat het programma Zoetermeer 2025 verder onder de naam Samen ZoeterMeer Gezond. Deze nieuwe, toekomstbestendige, naam geeft duidelijk aan waar het programma Zoetermeer 2025 voor staat: met inwoners, welzijns- en zorgorganisaties samenwerken voor de gezondheid van de inwoners van Zoetermeer. 

In 2021 is Zoetermeer 2025 gestart met als doel welzijn en zorg in Zoetermeer voor iedereen toegankelijk en beschikbaar te houden. De afgelopen jaren sloten steeds meer welzijns- en zorgorganisaties in Zoetermeer zich aan. Allen onderschrijven we het belang van samenwerking om dit doel te behalen. Daarbij zit inwonerparticipatie in de kern van Zoetermeer 2025; de betrokkenheid van inwoners groeit. Niet alleen om mee te denken, maar ook om mee te beslissen over de koers van het programma. Zo bundelen we de krachten om te organiseren dat zorg en ondersteuning ook in de toekomst beschikbaar blijven voor iedereen die het nodig heeft. De te volgen koers gaan we de komende jaren, ook na 2025, voortzetten. Dit maakt dat het tijd is voor een nieuwe, toekomstbestendige naam: Samen ZoeterMeer Gezond.

Voor de naamswijziging is een korte animatie gemaakt. Deze vind je hier: https://youtu.be/VYVKxJLpFY4?si=tTneRwCUtKKCxLyP