De huisartsenpost Zoetermeer heeft haar naam officieel gewijzigd naar Huisartsenspoedpost Zoetermeer!  Deze verandering is bedoeld om het spoedeisende karakter van de diensten die hier worden geboden te benadrukken.

Belangrijke vraag bij contact
Voordat patiënten contact opnemen, is het van cruciaal belang om zichzelf af te vragen: *Kan mijn klacht wachten tot mijn huisarts open is?* Dit helpt om onnodige drukte en wachttijden bij de huisartsenspoedpost te voorkomen.

Online check voor twijfelgevallen
Voor patiënten die twijfelen over de urgentie van hun situatie, is er nu een korte online check beschikbaar via https://eerstelijnszorgzoetermeer.nl/spoed. Deze tool biedt snel duidelijkheid over of een klacht spoedeisend is, waardoor patiënten beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over het al dan niet contacteren van de spoedpost.

Efficiënte zorgverlening
De huisartsenspoedpost krijgt vaak telefoontjes voor niet-spoedeisende klachten. Dit leidt tot langere wachttijden en een verhoogde werkdruk voor de zorgverleners. Door eerst de online check te doen, kunnen patiënten bijdragen aan een efficiënter functionerende spoedpost en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Landelijke wijziging
Deze naamswijziging in Zoetermeer maakt deel uit van een bredere landelijke verandering. Alle huisartsenposten in Nederland krijgen deze zelfde benaming om uniformiteit en duidelijkheid te bevorderen.

Samen voor betere zorg
Door bewuster om te gaan met wanneer de spoedpost te contacteren, helpen we samen de zorg toegankelijk en efficiënt te houden. Samen zorgen we voor een betere zorg. 

Meer informatie
Voor meer informatie en om de online check te doen: https://eerstelijnszorgzoetermeer.nl/spoed

Spoed banner